Kodin lämpö - Uunisepät - page 10-11

10
11
Varaava takka tuo turvaa ja säästöjä
uuteenkotiin.
Tulisijauuteenkotiin
Tulisijauuteenkotiin
Raken ajalla taiuudenkodinostajallaonmahdollisuus tehdä
kauaskantoisiavalintoja.Varaava takka säästää lämmitys-
kustannuksissa sekä tuo laatua ja turvaaelämiseen.
Kuntalotehdason
Uuniseppienkumppani,
saaostajamerkittäviä
etuja: ilmaisetsuunnittelu-
palvelutjatyömaakäynnit
sekä lisäalennustatulisijan
hinnasta!
Oman talon rakennushankkeessa on
liuta asioita, jotka odottavat päätöksiä.
Tulisijan valinta voi ollaniistä yksi, eikä
millään tavoinpienimmästä päästä.
MuttaUuniseppienkokonaispalvelussa
asiakkaan ei tarvitse huolehtia yhtään
mistään. Suomessa on lähes 150000
Uuniseppien rakentamaa tulisijaa ja
reilussa kolmessa vuosikymmenessä
se tapa, jolla takka asiakkaankotiin
toimitetaan, onhiottumahdollisimman
helpoksi tilaajalle.
Yksi tilaus, koko toimitus
Asiakkaalle suuritöisin tehtävä on takan
valinta,mutta sekinon tehtyhelpoksi.
Suomen laajimmasta valikoimasta
jokainen löytää taatusti juuri hänelle
sopivan tulisijan.Uunisepät hoitaa
kaikenmuun, tulitikut käteen -periaat-
teella, perustuksista piippuun, paikal-
leen asennettuna.Uuniasiantuntijat
opastavat tulisijan valinnassa ja asentajat
antavat käyttökoulutuksen luovutuksen
yhteydessä.
Kodinsydän
Varaavalla takalla onmonia etuja.
Lisälämmitysmuotona se pienentää säh-
kö- tai öljylaskua. Se on ympäristöystä-
vällinen lämmitysmuoto: nykyaikaisissa
takoissa puupalaa puhtaasti ja palaes-
saanpuu ei lisää kasvihuonepäästöjä.
Modernissa varaavassa takassa onmyös
erinomainenhyötysuhde, elimahdol-
lisimman suuri osa lämpöenergiasta
saadaanhyödynnettyä.
Katso lisää:
Riekko
1,2-3,4-5,6-7,8-9 12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,26-27,28-29,30-31,...40
Powered by FlippingBook