Kodin lämpö - Uunisepät - page 34-35

34
35
Näinsäästätsähköä.
Samallakunvaikutat sisustukseen jaasumismukavuuteen,
voit vaikuttaamyösmerkittävästi vuosittaisiin lämmitys-
kuluihin.Mitä isomman takanvalitset, sitäenemmän
lämpöä sevaraa.Allaolevat säästölaskelmaton tehty
140neliön sähkölämmitteiseenomakotitaloon.
Tonava
Lämmitysala:
50-70m
2
Säästö: 700€/
vuosi*
Riekko
Lämmitysala:
60-80m
2
Säästö: 990€/
vuosi*
Alppi
Lämmitysala:
80-100m
2
Säästö: 1400€/
vuosi*
*Säästö on laskettu 140m
2
sähköläm-
mitteisessä omakotitalossa. Oletetaan
että tulisijaa käytetään 120 päivänä
vuodessa.
Mäntyharjunoliviinikivi onpuhdas
luonnontuote ja sopii erinomaisesti
tuotteisiin, jotka altistuvat korkeille
lämpötiloille ja toistuville lämpötilan
vaihteluille. Se varaa tehokkaammin
lämpöä kuinuseimmat tulisijamateriaa-
lit ja luovuttaa sitä tasaisesti ja pitkään.
Oliviinikivi ei rapaudu eikä siitä
vapaudu radonia. Se eimyöskään sido
kosteutta.
Mäntyharjunoliviinikivi onSuo-
men raskain tunnettukiviaines. Sen
ominaispainoonn. 3300kg/m³.Mitä
suurempi ominaispainomateriaalilla
on, sitä suurempi on sen lämmönvara-
uskyky. Siksi oliviinikivi on lyömätön
materiaali varaavaan takkaan.
mahdollinenvaraavan
takanmateriaali.
Suomen raskain
kiviaines: 3300 kg/m
3
Varaa lämpöä tehokkaasti
ja luovuttaa sitä pitkään
Puhdas luonnontuote
SuomenMäntyharjulta
Ei rapaudu,
ei säteile radonia
Raskaintunnettu
kiviainesSuomessa.
Uuniseppien tulisijojen runkoaine louhitaanSuomen
kallioperästä.Kivimurskataan ja valetaan elementeiksi.
Oliviinikivimurska-
taan ja valetaan
erilaisiksi elemen-
teiksi, joista tulisijan
sydän rakentuu.
Ominaispaino
Ominaislämpökapasiteetti Lämmönjohtavuus
kg/m
3
kJ/kg°C
W/m°C
Oliviinikivi
3200
1,1
2,5-3,5
Vuolukivi
2980
1
6-8
Tiili,muurattu
1700
0,82
0,66-0,8
Tulitiili
2000
0,84
1,5-2
RakennustietoOy 1992/VTT
Katso lisää:
1...,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,26-27,28-29,30-31,32-33 36-37,38-39,40
Powered by FlippingBook