Kodin lämpö - Uunisepät - page 24-25

24
25
Suunnittelemieleisesitulisija!
Suunnittele!
Suunnittele!
Usein ajatellaan automaattisesti, että
takka sijaitsee suoralla seinällä,mutta
varsinkin vanhemmissa taloissa sen
paikka onperinteisesti sijainnut nur-
kassa.Tulisijan sijoittaminennurkkaan
onmonesti luonteva ja käytännöllinen
ratkaisu.Uuniseppienmallistossa on
useitanurkkamalleja. Samoinkuin
kaksipuoleisia tulisijoja, joita voi käyttää
tilanjakajina.
Tulisijankokoon vaikuttaa tilankoko,
johon se tulee.Takka on suuri sisustus-
elementti, joka täytyyolla harmoniassa
ympäristönsä kanssa. Suuremmat tuli-
sijat ovat luonnollisesti tehokkaampia
lämmittäjiä kuinpienempimassaiset
tulisijat.
Uuniseppien tulisijatmahdollistavat
laajat räätälöintimahdollisuudet.
Vaatiiko tila takalta korkeutta? Silloin
asennetaankorotettu tulisija. Sopisiko
tulisijan viereenpuulokerikko, tai kaksi?
Silloinne asennetaanpaikoilleen, juuri
siten, kuin asiakkaan toiveena on.
Mallin valintaan vaikuttaa talon ikä ja arkkitehtuuri sekä
tietysti asukkaiden sisustusmaku.Uuniseppienmallistoon
Suomen laajin.Klassikot kunnioittavat kaakeliuunienperin-
teitä.Design-mallit ovat ikonisoituneet suomalaiseen tulisija-
karttaan.Niille yhteistä onpelkistetty, aikaa kestävämuoto-
kieli.ModernitUuniseppien tulisijat ovat uudempiamalleja,
joista osa on vasta tulossa klassikoiksi, esimerkkinä suosittu
Riekko.Mökille sopii erinomaisesti Balladi, sekä kiertoilma-
takat.Useimmatmallit onmahdollistamuuttaa taloustuli-
sijoiksi.
Katso lisäävaihtoehtoja:
Riekko nurkkamallina
Mikämallistomiellyttääeniten?
Seinälle,keskellehuonettavainurkkaan?
Tilamäärittäätulisijankoon.
Erilaiseterikoisratkaisutmahdollisia
Klassikot (Nostalgia)
Design-mallisto (Arctica)
Modernit (Riekko)
Mökkimallisto (Ankkuri)
Erkkeri Katrilli
Tunturi-takkaleivinuuni ja kolmiosainen puulokerikko
Tulisijan suunnitt lussakannattaaedetä tässä järjestyksessä:mallisto, takankoko, sijainti jaerikoisratkaisut.
Katso lisää:
1...,4-5,6-7,8-9,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23 26-27,28-29,30-31,32-33,34-35,36-37,38-39,40
Powered by FlippingBook